Do 5 lat za kratkami za przekręcenie licznika!!!

Speedometer_-_2013_Lexus_LS_460_(9864204196)
By Michael Sheehan (Speedometer – 2013 Lexus LS 460) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)%5D, via Wikimedia Commons

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił wczoraj na konferencji prasowej:

„Wprowadzamy nowy typ przestępstwa, nieznany dotychczas polskiemu prawu”

Nie trzeba Czytelnikom niniejszego bloga przypominać, iż zjawisko przekręcania licznika samochodowego jest plagą uderzająca w kieszenie nieświadomych rzeczywistego stanu auta nabywców. Co więcej z oferowaniem tego typu usługi nikt się specjalnie nie kryje,  bez trudu znajdziemy  warsztaty oferujące taką specjalną usługę.

Na dzień dzisiejszy osobom takim nie groziła odpowiedzialność karna. Oczywiście teoretycznie gdyby ten fakt następnie zatajać, to organy ścigania mogły wówczas postawić zarzut oszustwa. Niestety jak pisze kolega adwokat Damian Nowicki w swoim blogu:

„Na średnio 800 tysięcy sprowadzonych samochodów rocznie, aż 80 % miało cofnięte liczniki. Można śmiało założyć, że niemal każda próba takiej „regulacji”, wiąże się z próbą uzyskania jak najlepszej ceny za pojazd. Jeżeli ktoś więc, majstruje w liczniku, mając na celu uzyskanie korzyści majątkowej, dopuszcza się przestępstwa oszustwa.

Oszustwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Łatwo policzyć, że rocznie popełnianych jest ponad pół miliona omawianych występków, a przecież powyższa statystyka dotyczy tylko pojazdów sprowadzanych zza granicy. W wielu przypadkach, przestępstwa dopuszczają się te same osoby, które z handlu samochodami, uczyniły sobie stałe źródło dochodu. Takie osoby, mogą być skazane nawet na karę 12 lat pozbawienia wolności. Jeśli przekręcaniem liczników zajmowało się kilka osób, to będą one również odpowiadały za udział w grupie przestępczej.

Tyle z teorii prawa karnego, w praktyce karanie za tego typu sprawy jest marginalne. Problemem jest bowiem wykazanie, że sprzedawca dopuścił się czynu, a na ogół będzie się on bronił, że „o niczym nie wiedziałem”, że to „ktoś wcześniej musiał tego dokonać”.

Co się wiec zmieni?

Ministerstwo Sprawiedliwości, i słusznie, próbuje podejść do tematu z drugiej strony.

Zgodnie z planowanym projektem zmian za każde przekręcenie licznika będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, zarówno dla zlecającego tego typu usługę, ale i dla wykonawcy, w więc np. mechanika w warsztacie.

Co więcej taka sama kara – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia  będzie groziła także wtedy, gdy właściciel samochodu nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany całego licznika na nowy, np. z uwagi na awarię.

Jak tak na gorąco ocenić te zmiany?

Moim zdaniem jednoznacznie pozytywnie. Nie widzę żadnego uzasadnienia dla istnienia „legalnego”biznesu pod tytułem: „przekręcanie licznika”. Tak więc wyeliminowanie tego typu usług a co za tym idzie i pewnie drastyczne zmniejszenie skali oszustw jest na rękę każdemu, no może poza nieuczciwymi handlarzami samochodów.

Warto tutaj może dodać, iż Zbigniew Ziobro nie jest tutaj żadnym nowatorem. Analogiczne rozwiązania sprawdzają się od dawna w państwach Europy Zachodniej. W Niemczech za fałszowanie wskazań licznika przebiegu kilometrów w samochodzie można dostać 5 lat więzienia. Francja przewiduje dwa lata odsiadki za zmianę wskazań licznika przebiegu. Czesi karzą za każdą ingerencję w stan licznika rokiem więzienia i przepadkiem samochodu. W Austrii Kodeks karny przewiduje rok więzienia  za fałszowanie danych technicznych pojazdów.

 

A jak Państwo się zapatrujecie na taka nowelizację? Będzie Dobra Zmiana?

 

Reklamy

Jak sprawdzić w 5 minut, czy samochód jest kradziony?

Originally posted on PRAWO KIEROWCY: Niejednokrotnie klienci, czy znajomi pytali mnie, jak sprawdzić, czy dany pojazd jest kradziony. Problem w uzyskiwaniu różnego rodzaju informacji w Polsce, to efekt obowiązywania w Polsce restrykcyjnego, a zarazem nie do końca transparentnego, prawa o ochronie danych osobowych, które ma dużo dalej idące ograniczenia, niż w większości innych krajów. Pomijając…

via Jak sprawdzić w 5 minut, czy pojazd jest kradziony? — BLOG O ODSZKODOWANIACH

Zabezpieczenie dowodu w spawie o wadę pojazdu

Niekiedy sytuacja w sprawie związanej z dochodzeniem swoich roszczeń od sprzedawcy pojazdu, w którym wykryto wadę jest na tyle dynamiczna, iż trzeba sięgać do niestandardowych środków procesowych.

Taką sytuację miałam w sprawie, w której okazało się iż pojazd, co do którego kupujący odstąpił od umowy sprzedaży jest już zabezpieczony przez polską Policję, która zamierzała go wydać właścicielowi do Niemiec.

Jako że kupujący poza zwrotem kosztów nabycia pojazdu dochodził również nakładów, które poczynił na samochód koniecznym było ich wykazania, a do tego należało przeprowadzić oględziny pojazdu. Raczej mało prawdopodobnym byłoby aby biegły w toku procesu cywilnego, który dopiero co startował udał się w tym celu do Niemiec, a już na pewno byłoby to znacznie droższe i bardziej skomplikowane.

Polski ustawodawca takie sytuacje też przewidział i dopuścił możliwość zabezpieczenia dowodu.

Art. 310 k. p. c. stanowi, że dowód można zabezpieczyć, m. in. gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione.

Wniosek taki podlega opłacie 40 zł i jest rozpatrywany poza lub w toku toczącego się procesu.

Niewątpliwie w takiej sytuacji warto z niego skorzystać.

Nabycie własności auta porzuconego

W ostatnim czasie z dość ciekawą sytuacją zwrócił się do mnie klient prowadzący warsztat samochodowy. W ramach, którego to warsztatu świadczy także usługi parkingowe na rzecz klientów, czekających na rozliczenie swojej szkody z odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

Jako że warsztat samochodowy na placu parkingowym ma zwykle kilkadziesiąt aut, to też zdarzyło się tak, iż dokonując w ostatnim czasie inwentaryzacji placu odkrył, iż co najmniej 4 auta od kilku lub kilkunastu miesięcy nie są odbierane przez swoich nominalnych właścicieli.

Z trzema pojazdami po mniejszych większych problemach udało się sprawę załatwić. Klienci po pojazdy w końcu się pojawili, zapłacili za okres parkowania i auta odebrali.

Natomiast wystąpił problem z jednym autem, którego właściciel w żaden sposób nie reagował na wezwania do odbioru, co więcej gdy właściciel warsztatu sam udał się do jego miejsca zamieszkania chcąc skłonić właściciela do odbioru samochodu, ten kazał mu….odejść i zawracać głowy.

W skrócie właściciel chyba przestał chcieć tym właścicielem być, a auto można by potraktować jako porzucone.

Co więc w takiej sytuacji z takim pojazdem zrobić?

Po pierwsze porzucenie jest formą wyzbycia się prawa własności. Tak jak śmieć wrzuca się do kosza, tak i w sumie można wyzbyć się każdej innej rzeczy, w tym też samochodu. Oczywiście inną kwestią jest odpowiedzialność administracyjna za nieusunięcie pojazdu np z przestrzeni publicznej.

Zgodnie z treścią art. 180 Kodeksu cywilnego:

Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci.

Co ma do tego właściciel warsztatu?

Otóż ma on uprawnienie do nabycia własności tego pojazdu poprzez zawłaszczenie, stosownie do :

Art. 181 Kodeksu cywilnego:

Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne.

Oczywiście w przypadku samochodu koniecznym jest także przedstawienie pewnych dokumentów potwierdzających fakt nabycia pojazdu. Inaczej wydział komunikacji pojazdu nam nie zarejestruje. Tym samym koniecznym w takiej sytuacji będzie wytoczenie powództwa o ustalenie, iż pojazd został nabyty w drodze zawłaszczenia, a dysponując takim wyrokiem możemy już spokojnie wpisać się do dowodu rejestracyjnego.

Wzór pisma: odstąpienie od umowy sprzedaży pojazdu – pojazd z wadami fizycznymi

Czytelnicy niniejszego bloga kierują do mnie pytanie w jaki sposób mają sporządzić pismo, w którym odstąpią od umowy sprzedaży pojazdu, który okazał się być pojazdem wadliwym.

W niniejszym poście na łamach bloga przedstawiam wzór, który może posłużyć Państwu, jeżeli akurat planujecie tego typu roszczenie zgłosić sprzedawcy wadliwego auta. W tym konkretnym przykładzie wzór będzie dotyczyć zakupu auta, które okazało sie być nie do końca w tak doskonałym stanie jak to przedstawiał sprzedawca. Oczywiscie wszystkie dane osobowe, adresy, numery i sygnatury mają charakter fikcyjny.

Poznań, dnia 29 marca 2017 r.

Jan Kowalski

Ul. Mickiewicza 18a/3

60-184 Poznań

Odstąpienie od umowy z dnia 20 kwietnia 2017

– wezwanie do zapłaty

W dniu 20 kwietnia 2017 zawarł Pan ze mną umowę sprzedaży samochodu Opel Astra o nr VIN WAUZZZ8T7BA000000 za kwotę 37.500 zł. W toku eksploatacji pojazdu okazało się, iż pojazd ten ma wady, co do nieistnienia, których mnie Pan zapewniał. Wskazuję, iż zgłaszane Panu wady samochodu zostały potwierdzone opinią rzeczoznawcy samochodowego z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacji, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOEXPERT, który stwierdził znaczne odkształcenie ramy nośnej oraz przemieszczenie punktu mocowania zawieszenia koła przedniego lewego, a także wcześniejszą nieprofesjonalną przeróbkę/naprawę tych elementów. Zdaniem biegłego rzeczoznawcy uszkodzenia te stanowią istotną wadę samochodu i czynią go niezdatnym do dalszej eksploatacji.

Wobec faktu, iż zakupiony pojazd jest obarczony wadą fizyczną, mając na uwadze treść art. 568 Kodeksu cywilnego, oświadczam, iż odstępuję od zawartej z Panem w dniu 20 kwietnia 2017 r. umowy sprzedaży samochodu Opel Astra o nr VIN WAUZZZ8T7BA000000 z powodu wady fizycznej nabytej rzeczy.

Wobec powyższego, wzywam Pana do zwrotu ceny za pojazd, to jest kwoty 37.500 zł, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2017, na znany Panu mój rachunek bankowy.

Inne wzory mogą Państwo znaleźć pod niniejszymi Linkami: RAZ, DWA, TRZY.

Odstąpienie od umowy zakupu samochodu a żądanie zwrotu utraty wartości pojazdu przez sprzedawcę

Nierzadko zdarza się tak, iż odstąpienie od umowy sprzedaży pojazdu następuje kilkanaście miesięcy po transakcji sprzedaży, a i często zanim zakończy się proces od daty zakupu auta mijają lata.

W tym czasie co oczywiste wartość auta spada.

Czy w związku z tym sprzedający może po otrzymaniu zwrotu auta żądać od osoby, która kupiła obarczony wadą pojazd kwoty odpowiadającej utracie wartości handlowej tego auta?

Nie jest to pytanie wydumane, gdyż dopiero co w jednym z prowadzonych przeze mnie procesów taki właśnie zarzut został zgłoszony przez sprzedawcę pojazdu.

Moim zdaniem absolutnie nie ma takiego obowiązku.

Istota odstąpienia od umowy jako jednego z uprawnień przewidzianych w ramach reżimu rękojmi polega na tym, że umowę sprzedaży uważa się za niezawartą a strony zwracają sobie to co nawzajem świadczyły, czyli kupujący wydaje pojazd a sprzedawca oddaje uiszczoną przez nich cenę zakupu.

Powyższy podgląd podzielił choćby Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w wyroku z dnia 2 października 2015 r., I ACa 460/15: Uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy to prawo kupującego do jednostronnego doprowadzenia mocą tylko swojego oświadczenia woli do ustania umowy sprzedaży, do zniweczenia jej skutków. Wywołuje ono skutek wstecz i oznacza powrót do stanu, jaki istniał przed zawarciem umowy (ex tunc). W wypadku gdy kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej (art. 560 § 1 KC), jego uprawnienia określa w art. 494 KC, m.in. – żądanie zwrotu uiszczonej ceny.

Czy upływ 3 lat od daty utraty pojazdu wyłącza możliwość odstąpienia od sprzedaży pojazdu z uwagi na istnienie wady prawnej?

W pewnych ściśle określonych sytuacjach przepisy polskiego Kodeksu cywilnego przewidują, iż osoba która nabyła pojazd pochodzący np. z kradzieży, czy w iny sposób utracony może taki pojazd nabyć i stać się jego właścicielem.

Stosownie zatem do Art. 169 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze.

§ 2. Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem powyższego trzyletniego terminu. Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

Nie chciałbym w tym artykule omawiać tego przepisu, oczywiście osobny wpis na ten temat też się znajdzie.

Natomiast chciałam się odnieść do zarzuty jaki w związku z tym przepisem pojawił mi się ostatnio w sporze z komisem samochodowym, który sprzedał pochodzący z kradzieży pojazd i jak to w takich wypadkach odmówił zwrotu uiszczonej ceny.

W toku sprawy pozwany komis samochodowy podniósł bowiem, iż nie ma podstaw do uchylenia się od umowy sprzedaży, gdyż od daty przestępstwa minęły już 3 lata uprawniające kupującego do nabycia pojazdu.

No cóż z takim poglądem absolutnie nie można się zgodzić.

Nie ulega wątpliwości, iż według dominującego w doktrynie i orzecznictwie podglądu kupujący ma prawo powoływać się na wadę prawną rzeczy zakupionej, nawet jeśli istnieją podstawy do przyjęcia, że chroni go przepis art. 169 k.c. o nabyciu własności rzeczy od nieuprawnionego. Przyjmuje się bowiem, że przepis art. 169 k.c. o ochronie nabywcy w dobrej wierze nie pozbawia kupującego możności skorzystania z przepisów o rękojmi. Celem bowiem przepisu art. 169 k.c. jest ochrona nabywcy a nie zbywcy (czyli sprzedawcy). Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne może wykonać także kupujący, który z różnych powodów nie zamierza skorzystać z ochrony przewidzianej przez przepis art. 169 k.c. Rękojmia ma bowiem na celu poprawę sytuacji prawnej powodów jako kupujących.

Dokonując wykładni wzajemnego stosunku art. 560 § 1 k.c. ( rękojmia) i art. 169 § 1 k.c. należy mieć na względzie nie tylko treść oraz cele, jakie realizują obydwa przepisy, ale także specyfikę stosunków prawnych jakie regulują. Przepisy o rękojmi za wady prawne są elementem zobowiązaniowych stosunków umownych, powstających w wyniku zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży z założenia wywołuje zmiany w stosunkach własnościowych, z mocy art. 155 § 1 k.c. przenosząc własność rzeczy oznaczonej co do tożsamości do majątku kupującego.

Jedynie w wypadku sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku skutek rzeczowy umowy wymaga wydania rzeczy sprzedanej (art. 155 § 2 k.c.). Ocena, czy rzecz dotknięta jest wadą prawną, ponieważ stanowi własność osoby trzeciej, następuje według stanu istniejącego po zawarciu umowy sprzedaży, gdyż wada ta ma dotyczyć rzeczy sprzedanej (art. 556 § 2 k.c.), a nie rzeczy sprzedawanej.

Sprzedaż rzeczy cudzej przez osobę nieuprawnioną stanowi transakcję dotyczącą rzeczy dotkniętej wadą prawną w momencie sprzedaży. Prawo własności dotychczasowego właściciela pozostaje najczęściej sporne, prowadzi do procesów windykacyjnych, czy często do uznania rzeczy sprzedanej za dowód w sprawie karnej. Nawet więc w sytuacji, kiedy obiektywnie zachodziłyby podstawy do zastosowania art. 169 § 1 k.c., istnienie podstaw do jego stosowania bywa kwestionowane, a korzystanie z zakupionej rzeczy przez nabywcę bywa co najmniej utrudnione.

W wyroku z dnia 24 lipca 2008 r., IV CSK 182/08 Sąd Najwyższy wprost stwierdził, że: Celem art. 169 § 1 k.c. jest polepszenie położenia nabywcy w dobrej wierze, a nie utrudnienie mu wykorzystania instrumentów prawnych umożliwiających uwolnienie się z więzów nieudanej umowy, dostępnych w wypadku, gdyby takiej ochrony nie miał. Jeżeli zatem nabywca, podlegający ochronie przewidzianej w art. 169 k.c. nie chce z niej korzystać – obojętne czy dla uniknięcia pokrzywdzenia dotychczasowego właściciela, czy z obawy przez jego ewentualnymi roszczeniami i wiążącą się z tym niepewnością uzyskanych praw – i dąży do unicestwienia czynności prawnej, na podstawie której nabył rzecz, może powołać się na wadę prawną zakupionej rzeczy. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 września 1995 r. (III CZP 125/95, OSNC 1996/1/11), odnoszącej się do wzajemnego stosunku pomiędzy roszczeniami odszkodowawczymi kupującego i prawami z rękojmi, sprawą nadrzędną jest interes kupującego, który powinien doznać ochrony za pomocą takich środków prawnych, które ją lepiej gwarantują. Odstąpienie od umowy sprzedaży, które spowoduje stan, jakby umowa nie została zawarta, uchyli skutki działania art. 169 § 1 k.c. Jedną z przesłanek koniecznych do wprowadzenia zmian własnościowych na podstawie tego przepisu jest bowiem zawarcie ważnej umowy zbycia rzeczy (por. cytowane wyżej orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r., V CKN 1340/00).

Podsumowując art. 169 Kodeksu cywilnego chroni nabywcę, ale już nie sprzedawce rzeczy.